Välkommen till vårt gruppcoachingpaket som är riktat till den som kör sin första eller andra halva (HIM) eller hela Ironman under sommaren 2018. Deltagande i gruppen kan ske lokalt eller på distans. Alla pass och all feedback och tips förmedlas via en plattform online (privat Facebookgrupp), samt per telefon eller mejl.

Paketet är ett helhetsupplägg – deltagarna får hjälp med periodisering över året, information om nödvändig utrustning och kost, samt självklart träningsupplägg, motivation och pepp. Man får fyra veckors pass åt gången och passen är prioriterade i nummerordning så att alla ska kunna plocka de pass de har tid och kapacitet att genomföra. Det spelar ingen roll att deltagarna inte är på samma nivå. Vi anpassar passen efter individens nivå vilket är enkelt då den mesta träningen är baserad på puls eller ”upplevd ansträngningsnivå”. En stor del av ironmanträning görs enskilt så tanken är inte att gruppmedlemmarna nödvändigtvis tränar ihop, man kan med fördel träna själv eller med andra i sin omgivning som kan hänga med på passen.

Under basträningsperioden följer båda grupperna (hel och halv) samma program för att sedan delas in i två grupper när volymen går upp för de som ska köra en hel till sommaren.

Deltagarna får en massa tips baserat på min erfarenhet inom Ironman (9 st. hela och 6 halva), dessutom diskuterar vi träning, kost och utrustning löpande. Frågor ställs i gruppen så att alla kan ta del av svaren. Jag erbjuder även ”tester” såsom laktattest och maxpulstest men det är en lokal tjänst. Planen är att vi ska anordna ett träningsläger fram på vårkanten här nere på Bjärehalvön.

Ta kontakt för mer information och kostnad. Vid årsskiftet ber vi deltagarna binda sig till minst tre månaders coachning, undantaget är vid skada då detta krav utgår. Mitt mål som coach är att alla deltagare ska stå på startlinjen nästa sommar skadefria och motiverade och fullt övertygande om att de kan klara av sin första 70.3 eller 140.6.

11402751_1111220008893249_3124961950614944672_n
Coach Camilla Tfn.: 0730 351251; E-post: camilla.franks@telia.com